Lekcija

Mīļie vecāki, 

Aicinām jūs uz Martina Rosona (Martyn Rawson) vieslekciju, kas veltīta problēmām un izaicinājumiem, esot kopā ar pusaudžiem un jauniešiem. Tematika saistīta ar straujām vides, kurā dzīvo mūsu bērni, izmaiņām. Šī ir pirmā pilnībā digitalizētā paaudze, kā arī mūsu, eiropiešu, pasaule pēdējo 50 gadu laikā kļuvusi  nedrošāka.  Martins Rosons aicinās vecākus un skolotājus kritiski izvērtēt pieeju, kādā strādājam un esam kopā  ar jauniešiem.  

Martins Rosons ir izglītības zinātnieks, kurš šobrīd strādā vairākās valdorfpedagoģijas jomās – gan kā angļu valodas skolotājs valdorfskolā (Christian Morgenstern Schule, Hamburgā), gan kā pētnieks un lektors vairākās universitātēs (Ķīlē, Štutgartē un Taivānā).  

Lekcija notiks 2. februārī plkst. 19:00 ĀBVS aktu zālē. Lekcija angļu valodā ar tulkojumu.