Biedrība Privātā Vidusskola ĀBVS
Skolas iela 21, Ādaži, LV-2164, Ādažu novads

Reģ.nr. 40008007030
SWEDBANK
LV22HABA0551012804785

E-pasts: skola@abvs.lv

Valdes priekšsēdētāja, menedžere - Kerola Dāvidsone,
+371 29405547, davidsonekerola@gmail.com
Skolotāju kolēģijas vadītāja, direktore - Inga Zemīte,
+371 26512876, z.inga@inbox.lv
Lietvede - Marika Šadrina, +371 29273150, skola@abvs.lv
Grāmatvede - Sandra Paradņa, +371 29444437,
sandravasarina@inbox.lv
Atbildīgā par rēķiniem - Evija Leimane, +371 29148765, rekini@abvs.lv
Starptautisko projektu, skolēnu mācību ārzemēs koordinatore 
Līva Kozioła, WhatsApp +371 29243222, liva.koziola@gmail.com
ERASMUS+, Nordplus u.c. projektu koordinatore -
Anetę Vaivade, +371 29490785, anetę.vaivade@gmail.com
Dežurante - Alma Saleniece, +371 29336821, almasaleniece@gmail.com
Saimnieks - Mārtiņš Mende, +371 26586383, martinsmende@inbox.lv

 

Skolā tiek realizēti projekti sadarbībā ar: