Skolotāju pieredze Beļģijā

No 2.-6. maijam skolotāji Harijs, Inga, Kristīne, Ulla un Natālija devās pierdzes apmaiņā uz vairākām Beļģijas valdorfskolām.

Video: U.Krūmiņa