Priecīgus Ziemassvētkus vēl Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolēni!

Kopā ar Ādažu Brīvās Valdorfa skolas bērniem atskatāmies uz pirmajā pusgadā pieredzēto, piedzīvoto un radīto.

Gaišus, mierpilnus un sirdssiltus Ziemassvētkus, labiem darbiem un domām piepildītu Jauno 2021. gadu!

Paldies skolotājai Anitai Bojārei, Andai Ābelei, Gunitai Vīgupai, Ingai Zemītei un Kerolai Dāvidsonei par līdzdalību Ādažu Brīvās Valdorfa skolas Ziemassvēku sveiciena radīšanā!

Paldies skolēniem un absolventiem!

Video veidoja: Inese un Madis Krūzes