Pasaules radīšanas stāsts Skandināvu mitoloģijā

Video: I.Krūze

5.b klase, klases skolotāja I.Zunda