Kā Jānis brauca sievas lūkoties

Video: I.Krūze
Režija: A.Bojāre
Dejas: G.Kačkāne, G.Ezermale
Muzikālais pavadījums: A.Grimms, D.Soste
Korī un lomās: 6. -12. klases