Izrāde "Sprīdītis" 2022

5.klases Izrāde "Sprīdītis"
Rešija: sk. Anita Bojāre