Žetonu vakara izrāde "Dzīvnieku ferma"

Video: I.Krūze
Režija: Vija un Māris Aizpurieši
12.klases žetonu vakara izrāde pēc Dž. Orvela pasakas "Dzīvnieku ferma" motīviem.