Valoda kā viens no pedagoģijas instrumentiem

Valoda kā viens no pedagoģijas instrumentiem...

Šogad no 31.oktobra līdz 4.novembrim Erasmus+ projekta ietvaros ĀBVS vācu valodas skolotājas Vija un Daiga piedalījās Starptautiskajā vācu valodas nedēļā Berlīnē (Internationale Deutsch-Woche), kas jau vairākus gadus pēc kārtas pulcē kopā Valdorfskolu svešvalodu skolotājus no dažādām pasaules valstīm. Šogad dalībnieku skaits bija jo īpaši kupls, jo beidzot visi interesenti drīkstēja satikties bez kādiem ierobežojumiem un aplūkotās tēmas bija patiesi aktuālas un mācību darbā praktiski uzreiz liekamas lietā. 

Konferences ietvaros tika piedāvātas gan kopīgās lekcijas, gan dalība atsevišķās darba grupās un meistarklasēs, kā arī tika organizēta īpaša kultūras programma, lai iedvesmotu skolotājus arvien bagātināt savas stundas ar jaunām idejām, un paplašinātu gan savu, gan skolēnu redzējumu attiecībā uz dažādu laikmetu mākslas veidiem un to izpausmēm. Kultūras programmas ietvaros tika apmeklēta Berlīnes Jaunā Nacionālā mākslas galerija un gruzīnu izcelsmes vācu dziedātāja un aktiera Vladimira Korņejeva koncerts, kurā tika izpildītas Kurta Veila radītās dziesmas un tika stāstīta viņa biogrāfija.

Kopīgajās lekcijās ilggadēji vācu antropozofijas pētnieki aplūkoja tādas tēmas kā ilgstošās distancēšanās un attālināto mācību atstātās sekas uz bērnu veselību, digitālo ekrānu ietekme uz pirmsskolas bērnu attīstību, prasme ieklausīties un sadzirdēt, un šo prasmju nozīme cilvēka dzīvē, kā arī valodas kā nozīmīga dziedinoša instrumenta vai veselību graujoša spēka pielietojums dažādos gadsimtos. Lektoru aicinājums bija apzināti veicināt skolēnos pastiprinātu interesi par dabu, jo tā diemžēl vairs nav dabiska interese, un valodu izmantot kā dziedinošu pedagoģijas instrumentu, lai savienotu skolēnu materiālo pasauli ar viņu dvēselisko pasauli. 

Dalība atsevišķajās darba grupās, kuras vadīja pieredzējuši valodorfpedagogi, iedvesmoja un piedāvāja jaunas idejas un metodes vācu valodas stundām ikdienā, tās papildinot ar radošo rakstīšanu un stāstu stāstīšanu, izmantojot dažādas pastkartes vai vienkārši objektus klasē, lugu iestudēšanu dažādos formātos, piemēram, kā klausāmlugu, vai dzejas jaunradi iekļaujot jau vidusposmā, iedrošinot skolēnus veidot viena vārda dzejoli. Atseviškās meistarklasēs tika piedāvātas dažādas idejas stundu ritmiskajām daļām, izmantojot tās vārdu krājuma palielināšanai vai nostiprināšanai, kā arī atsevišķu gramatikas tēmu apguvei. Kafijas pauzēs bija iespēja satikt kolēģus no citām pasaules valdorfskolām un apmainīties ar pieredzi. 

Paldies par iespēju piedalīties starptautiskajā vācu valodas nedēļā! Sagaidām arī angļu valodas skolotājus atpakaļ no viņu mācībām, un tad aicinām visus interesentus un kopīgu pēcpusdienu, kur labprāt dalīsimies ar jauniegūtām idejām un jau aprobētām metodēm.   

 Foto