Valdorfpedagoģijas kursi Tartu

No 2018. gada 26. līdz 30. jūnijam Erasmus+ programmas ietvaros Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (ĀBVS) pedagoģes Maruta Upeniece-Zidere un Edīte Treija papildināja profesionālās prasmes Valdorfpedagoģijas kursos Tartu Valdorfģimnāzijā Igaunijā, ko rīkoja Starptautiskā Valdorfpedagoģijas asociācija (Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik).
Kursu ietvaros bija iespēja gan teorētiski, gan praktiski bagātināt pieredzi vēstures un sociālo zinību, ģeogrāfijas un ekonomikas, mūzikas, zīmēšanas un ģeometrijas priekšmetu savstarpējā sasaistē. Pieredzējuši lektori no Vācijas, Igaunijas un Šveices (Claus-Peter Röh, Riina Velmet, Tiina Tinn, Rena Lakeman-Tönnov, Tiiu Bläsi-Käo) dalījās savā pieredzē kā, atbilstoši vecumposmiem no 4.–8. klasei, izprast procesus, kas bērnā notiek, kā veicināt garīgi dvēseliskā un fiziskā līdzsvaru cilvēkā, kā mijiedarbojas astrālā un ēteriskā miesa, un kā šie procesi ietekmē personību attīstības gaitā. Lektori aizraujoši izklāstīja gan metodoloģiskos principus, gan prezentēja piemērus, integrējot dažādas tēmas telpā (ģeogrāfija) un laikā (vēsture).
Vēsturiskā un mūsdienīgā, pagātnes un nākotnes, garīgā un fiziskā sasaiste, šobrīd darāmā un jau izdarītā apjēgsme, patiesības un sirdsapziņas izjūta – šie un citi jautājumi tika aktualizēti, kas darbā ar bērniem Ādažu Brīvajā Valdorfa skolā veicinās arī turpmāk veidot mācību stundas kā mākslas darbu, ietverot tajās jauniegūtās zināšanas.