Skolotāju pieredze Ungārijā

Kad saule rotājās lapu zeltā,- oktobra beigās mākslas skolotājām Edītei un Daigai projekta Erasmus+ ietvaros bija iespēja doties uz Ungāriju. Pāris stundu braucienā no galvaspilsētas Budapeštas, ciematā ar nosaukumu Nemesvamos, jau nepilnus 20 gadus gadus pastāv skola, kur bērniem ir dota iespēja augt, mācīties un veidoties par brīviem un atbildīgiem cilvēkiem. Šajā ciematā skola nav tikai savrupa, norobežota vide, tā ir pamanāma ciemata sastāvdaļa ne vien tādēļ, ka turp katru darbdienas rītu dodas gandrīz 300 skolēni, bet arī tāpēc, ka skola ir izvietota 6 atsevišķās ēkās no dažu līdz pat 15 minūšu gājiena attālumā viena no otras. Mūsu skolotājām bija iespēja vērot sākumskolas darbu un gūt plašu ieskatu pamatskolas un vidusskolas klašu dažādās stundās, kā arī būt līdzdalīgām kokapstrādes stundās 6.klasei un formu veidošanas stundās 11.klasei. Ieskats šīs Valdorfa skolas darbā deva ierosmi jaunām idejām mūsu skolas mācību darba pilnveidē. Daigai un Edītei bija iespēja piedalīties skolotāju konferencē, iepazīstināt ar Ādažu Brīvo Valdorfa skolu un piedzīvot Mihaela laika noslēdzošo pasākumu skolas dārzā, kas Nemesvamos skolā ir gaidīts notikums. Visi pulcējas, lai katrs svaru kausā liktu baltu akmentiņu, kas simbolizē labos darbus, un piedzīvotu kopīgu labā uzvaru pār slikto, kad balto akmentiņu svaru kauss ir smagāks par melno bazalta akmeni otrā svaru kausā. To, vai labo darbu svaru kauss nosvērsies uz leju, visi gaida aizturētu elpu, jo pagājušajā gadā esot mazliet pietrūcis, lai labo darbu svaru kauss būtu smagāks. 

Ārpus skolas Daiga un Edīte guva daudz iespaidu Budapeštā, kā arī izzināja tuvējo pilsētu Vesprēmu, apmeklējot muzejus un izstāžu zāles. Ieraudzīt neredzamo Vazarelli darbos! Iegrimt filigrāni izstrādātās detaļās un materiālu tekstūrās Bīdermeijera laika portretos! Izjust līniju ritmus jahtu mastos uz Balatona ezera pienbaltās dūmakas fona! Piedzīvot vēlo rudens rožu smaržu daudzveidību! Šī ir tikai daļa iespaidu, ko izdevās piedzīvot, pateicoties Erasmus+ projekta atbalstam.