Mežu prakse Beļģijā

Mežu prakse Beļģijā kopā ar Gentes valdorfskolas devīto klasi
26.09. 2022.- 30.09.2022.

Vai tad Beļgijā vēl ir saglabājušies meži? Tādu jautājumu uzdod daudzi, kuri izdzird mūsu brauciena mērķi.  Jā Beļgijā ir daži hektāri ar skaistajiem platlapju mežiem, kurus ir izdevies saglabāt. 

Nākamais jautājums varētu būt, kāpēc mums uz turieni jādodas? Mežu prakse ir valdorfa skolu mācību plānā un arī Ādažu Valdorfa skola šo praksi jau īstenoja šajā mācību gadā un darīs to arī turpmāk. Tad nu mēs, trīs skolotāji – Jānis Zvejnieks (bioloģijas skolotājs), Ilze Bērziņa (ģeogrāfijas skolotāja) un Svens Martuļevs (kokapstrādes skolotājs) devāmies uz nedēļu kopā ar Gentes skolēniem un skolotājiem uz 4 ha nelielo saglabāto platlapju mežu, lai apgūtu prasmes, kā kopt, rūpēties, saglabāt un baudīt mežu.

Ieguvumu bija ļoti daudz, bet visspilgtākie iespaidi ir, protams, par platlapju mežu. Bet pats galvenais, ko vēlamies dot saviem skolēniem Latvijā, lai viņi saprastu, cik svarīgi ir tos saglabāt arī nākamajām paaudzēm un, lai arī mūsu bērniem nevajadzētu izkliegt saukli, kuru dzirdējām Beļgijā: ”Ļaujiet mums augt kopā ar dabu!”

Foto