Mazā lauku saimniecība

     

      Šovasar projekta “Mazā lauku saimniecība ĀBVS” ietvaros tika papildināta tā skolas dārza daļa kurā uzturas skolas visjaunākie audzēkņi – bērnudārza bērni. Projekta ietvaros tika izgatavoti dārza instrumenti - divi velkami un divi stumjami rati/ķerras un trušu būda ar aploku.

      Skola vēlējās ieviest jaunu nodarbi bērniem - rūpes par dzīvu radību - trušiem. Lai varētu nodrošināt trušiem drošu vidi tika izveidota trušu būdu, kas sastāv no divām daļām un aploka, kur trušiem brīvi atrasties. Papildus tam, lai trušiem varētu piegādāt barību tika izveidoti 4 ratiņi/ķerras no kuriem divi ir stumjami un divi velkami. 

    Bērnudārza bērni labprāt iesaistās dažādās aktivitātēs, kurās viņu sajūt pievienoto vērtību, kuru rezultātā viņi paši redz padarītā darba rezultātu. Bērniem ir svarīgi par kaut ko regulāri rūpēties un gādāt, tādejādi izzinot pasauli caur ikdienas darbošanos.

     Projekts “Mazā lauku saimniecība ĀBVS” tiek īstenots Ādažu novada atbalsta konkursa iedzīvotāju iniciatīvām „Sabiedrība ar dvēseli” 2021.gada ietvaros.

 

Sarma Novicāne Lazdāne

Foto