Brīvprātīgo darbs 2020./2021.

Šogad skola īsteno Eiropas Solidaritātes korpusa projektu "Bring a piece of Europe to Adazi Free Waldorf School". Tā ietvaros šī mācību gada laikā tiek uzņemti 2 eiropas brīvprātīgie - Alyzé no Francijas un Alina no Austrijas, kas palīdz skolas skolotājiem un bērnudārza audzinātājiem viņu ikdienas gaitās.

Projekts ir finansēts par Eiropas komisijas līdzekļiem.