Skolotāju dienas ekskursija uz Āraišiem (K.Platacis)