Kultūras kanona konkurss 2022./2023.

Kultūras kanona konkurss

     

Lepojamies ar mūsu skolas skolēniem, kas kultūras kanona konkursā ieguva 3.vietu!

 

Video

Latvijas Kultūras akadēmija kultūras kanona konkursu skolu jaunatnei rīko kopš 2012. gada. Ik gadu konkursam tiek dots jauns konkursa uzdevumus, kas mudina tā dalībniekus no dažādām perspektīvām pētīt un radoši atspoguļot aktuālas Latvijas kultūras un mākslas dzīves norises saistībā ar Latvijas kultūras kanonu.
Konkursa ietvaros skolēni nostiprina savas zināšanas un prasmes un apgūst jaunus būtiskus kultūras kompetences aspektus, īstenojot pašiem savas jaunrades aktivitātes, tai skaitā pašiem veidojot savu analīzi par mūsdienu kultūras vērtībām, īsfilmas par kultūras tradīcijām ģimenēs, radošas izpildītājmākslas performances, galda spēles.
Kultūras kanona konkurss sekmē kultūras mantojuma saglabāšanu, tā vērtību aktualizēšanu, pievērš uzmanību sabiedrības kultūras procesu daudzveidībai un vērtību sistēmu atšķirībām, kā arī veicina skolēnu radošumu un pilsonisko līdzdalību Latvijas kultūrtelpas veidošanā. Konkursa uzdevumi ir saistīti ar Latvijas kultūras kanona vērtībām un rosina to apzināšanu, izpēti un komunicēšanu. Ja sākotnēji konkurss tika iecerēts kā kulturoloģijas mācību priekšmeta olimpiāde, tad šobrīd kultūras kanona konkurss ir ieguvis dziļāku nozīmi skolu jaunatnes kultūras izpratnes un radošuma attīstībā un ir kļuvis par ikgadēju tradīciju Latvijas kultūrizglītībā.
Katru gadu konkursā piedalās vairāk nekā 60 skolu komandas no visiem Latvijas reģioniem. Konkurss notiek vismaz divās kārtās, kur pirmā kārta notiek piecos kultūrvēsturiskajos reģionos: Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē, Latgalē un Rīgā. Konkursa finālam tiek izvirzītas 5–16 skolu komandas.
Konkursu rīko Latvijas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Kultūras ministriju, Valsts izglītības satura centru, Latvijas Nacionālo kultūras centru un Latvijas Nacionālo bibliotēku. Konkursa mērķauditorija ir Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni. Ik gadu īpaši mudinātas piedalīties konkursā ir arī mazākumtautību skolas.

Avots: (https://kulturaskanons.lv/kulturas-kanona-konkurss/)