Dzīvās runas mākslas koncerts

Mīļie vecāki, skolotāji un visi interesenti!
2.oktobrī, mūsu skolas zālē plkst. 17:00 notiks dzīvās runas mākslas koncerts, kurā būs dažādi priekšnesumi no valdorfskolas  programmas.: kā var dzīvi izstāstīt pasaku, fabulu, fragmentu no Homēra "Iliādas" sengrieķu valodā, "Būt vai nebūt" angļu valodā un vēl daudz cita. Programmu sagatavojuši Baltijas valdorfskolu skolotāji, divgadīgā pedagoģiskās runas mākslas kursa absolventi. Tai skaitā arī skolotāji no mūsu skolas.