4.A klase izstādēs "Purvītis"un "Vērtību zīmes" (N.Balode)

4.A klasei bija arī izdevība satikt izstādes ‘Vērtību zīmes’ mākslinieku Artūru Analtu.