Valsts Jaunatnes programmas projekts “Kontakts”

        

Pagājušā gada pavasarī, laikā no 26.04.2022.līdz 28.04.2022. trīs skolēni - Elizabete Seile, Andris Upīts un Oskars Gierkens - no Ādažu Brīvās Valdorfa skolas (ĀBVS) Skolēnu parlamenta pavadīja divas dienas Saulkrastos un piedalījās Valsts Jaunatnes programmas projektā “Kontakts”, rakstot projekta iesniegumu.

Šī pasākuma ietvaros skolēni sadarbojās ar citu skolu skolēnu parlamentiem, diskutēja par jauniešu lomu sabiedrībā un valdības lēmumos, kā arī pildīja uzdevumus par parlamenta darbību skolās.

Skolēniem bija arī iespēja sagatavot projektu, kuru iesniegt pašvaldības Domei, lai saņemtu 1000 euro finansējumu tā īstenošanai. ĀBVS Skolēnu parlamenta projekta mērķis bija uzlabot skolas Skolēnu parlamenta darbību. Pirmais, ko projekta ietvaros skolēni organizēja, bija parlamenta konsultācijas ar mentori Egitu Gaili, kura palīdzēja plānot turpmāko rīcību un konsultēja, kā veismīgāk piedalīties arī citos projektos. Ar mentores palīdzību skolēni uzrakstīja savu Skolēnu parlamenta nolikumu, lai varētu vieglāk plānot turpmāku darbību, kā arī izveidoja savu logo (1.attēls), kuru izmantoja savu oficiālo džemperu izveidei.

1.attēls. Ādažu Brīvās Valdorfskolas Skolēnu parlamenta logo.