Skolotāju pieredze Helsinkos

Programma Erasmus+ arī mums - Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotājām Natālijai un Dairai deva iespēju rudens brīvlaika otrajā nedēļā doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinku Rūdolfa Šteinera skolu Somijā. 
Šajā skolā, kurā skolēnu skaits ir tikai mazliet zem 1000, vērojām un piedalījāmies sākumskolas un vidusskolas klašu stundās. Bijām klātesošas intensīvā gatavošanās procesā Lielam skolas pasākumam - koncertam, veltītam Valdorfpedagoģijai 100. Izmantojām iespēju kopā ar somu skolēniem tikties ar Somijā ļoti pazīstamu basģitāristu, izcilā skandināvu simfoniķa Žana Sibēliusa mazmazdēls, Lauri Porru (Lauri Porra), kurš bija sakomponējis šī Lielkoncerta fināla dziesmu.
Vēl tikām sirsnīgi aicināti klausīties un vērot operu „Dzīvnieku planēta” („Djurens planet”) Helsinku opernamā, kurā piedalījās/dziedāja šīs Valdorfskolas 5. un 6. klašu skolēni kopā ar profesionāliem operdziedātājiem.
Mums bija arī iespēja noskatīties skaistā akustiskā zālē 8. klases izrādi „Romeo un Džuljeta”, uzvestu mūsdienīgā stilā.
Noteikti vēl kā vērtīgu tikšanos var minēt ar, Valdorfpedagoģijas aprindās ievērojamu, botmera vingrošanas pasniedzēju Martinu Beikeru, kurš mums un vēl daudziem Helsinku valdorfskolotājiem sniedza lekciju un novadīja praktisku nodarbību. Tajā apgūto atvedām arī mājās, lai ierādītu un nodotu saviem skolēniem un kolēģiem.
Šajā braucienā mums tika dota iespēja gūt nelielu priekšstatu, vērojot tur visu notiekošo, cik bija pieļaujams, kā strādā tik liela, skolēnu skaita ziņā, skola! Kā arī ieguvām jaunus draugus un paziņas!