Skolas Ģimeņu koks

 

Šis vides objekts - Ģimeņu koks ir veidots no materiāliem, kuriem ir dota "otra dzīve". 25 foto rāmīši ir veidoti no jūras krastā izskalotajiem kociņiem, saulē izžāvētiem un vējā izšūpotiem. Šajā projektā piedalījās ĀBVS bērni un jaunieši no interešu pulciņa - Skaistuma Dizaina Darbnīca. Tā ir "Skaistuma Dizaina Darbnīcas" dāvana Ādažu Brīvās Valdorfa Skolas 25 gadu dzimšanas dienai. Kā simbols, skolas ģimeņu vienotībai - no pašiem mazākajiem pirmsskolā līdz pat jauniešiem vidusskolā.Paldies arī bērnu vecākiem par atbalstu, pacietību un aktīvu tēvu piedalīšanos Ģimeņu dienā. Mīļš paldies māksliniecei - Ilzei Raudiņai par atbalstu vizualizācijai. Īpašs paldies par pacietību un rūpību Kristai un Samantai! Koks tagad var sākt dzīvot savu patstāvīgu dzīvi - katrs foto rāmītis var uzplaukt ar savu individuālo klases stāstu.

2018. gads “Skolas Ģimeņu koks”