Profesionālās pilnveides kursi

Divu gadu laikā Erasmus + programmas ietvaros Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotājas Edīte Treija un Maruta Upeniece- Zidere papildināja profesionālās prasmes Valdorfpedagoģijas kursos Baltijas valdorfskolotājiem par pamatskolas tēmām fizikā, anatomijā, vēsturē, sociālās zinībās, ģeogrāfijā, ekonomikā, ķīmijā, augu mācībā, dzīvnieku mācībā, mineraloģijā un astronomijā. Šo tālākizglītības kursu pamatskolai rīkoja Starptautiskā Valdorfpedagoģijas asociācija (Internationale Assoziation für Waldorfpädagogik), sadarbībā ar pieredzes bagātiem lektoriem Margareta Leber, Claus – Peter Röh, Reinoud Engelsman u.c. Par apmeklētiem 4 sesiju kursiem Edītei Treijai un Marutai ir piešķirts Štutgartes Brīvās augstskolas “Freie Hochschule Stuttgart“ sertifikāts. Šī iespēja deva uzlabot profesionālās kompetences, kā arī iegūt jaunas idejas un iedvesmu turpmākajam darbam.