Kursi Oslo

ĀBVS angļu valodas un 8.a klases skolotāja Kristīne šajā mācību gadā apmeklēja pedagogu profesionālās pilnveides kursus Oslo Rūdolfa Šteinera universitātē Norvēģijā. Kursos bija iespēja strādāt un mācīties kopā ar skolotājiem un pasniedzējiem no vairāk nekā 10 pasaules valstīm, piemēram, Zviedrijas, Norvēģijas, Lihtenšteinas, Indijas, Austrālijas, Somijas, Krievijas, Turcijas un Brazīlijas.
Kursos tika apgūtas prasmes un kompetences, kas saistītas ar pētījumiem izglītībā un valdorfpedagoģijas teoriju. Pētījumu metodoloģijas prasmes šajos kursos tika praktizētas roku rokā ar valdorfpedagoģijas teoriju un praksi. 
Īpašas diskusijas izraisīja viena no aktuālākajām mūsdienu problēmām – bērnu pārlieku lielā nodarbinātība, neatstājot tiem nestrukturētu laiku, kas rada gan uzmanības deficīta sindromu, gan mācīties motivācijas trūkumu. Visbūtiskākās sekas mūsdienu skolēnos rada situācijas, kad bērni vērojumus, kurus loģiski būtu veikt dabā, veido ar ekrāna starpniecību vai aizstāj ar enciklopēdiska satura grāmatām, kuras jaunāka vecuma bērnos ilgstošu uzmanību nemaz nespēj noturēt. Veicot pētījumus par skolēnu nosvērtību, pārliecību un patstāvību, atklājas, ka tie bērni, kuri dabā bijuši maz vai pat ļoti maz, neiegūst pārliecību par saviem spēkiem, ir vieglāk ietekmējami, vairāk pakļaujami riskiem. 
Mūsdienu pasaules piedāvājumu klāsts ir milzīgs, ikviens vecāks saviem bērniem vēl vislabāko, kā arī cenšas sagādāt visu iespējamo, lai bērns iegūtu pieredzi dažādās jomās, apgūtu dažādas prasmes, tāpēc svarīgi ir saprast, vai kādreiz piedāvājumu nav par daudz. 
Semināra laikā diskusijas par šīm tēmām notika katru pēcpusdienu tam atvēlētajā laikā. Izrādās, ka mainoties sabiedrības prasībām, tehnoloģiju ietekmei, modes prasībām, ēšanas paradumiem…, nemainīgs paliek bērna attīstības un augšanas process, kā arī dabiskās vajadzības. To apliecināja gan pedagogi no Ziemeļeiropas, gan Rietumeiropas, gan Āzijas un Amerikas. Pateicoties šādiem semināriem, nostiprinās pārliecība – balanss starp mainīgo un nemainīgo izglītībā ir tikpat nepieciešams kā ūdens un pilnvērtīgs ēdiens, lai nākamās paaudzes būtu laimīgas un veselas.

Kristīne Marija Upīte