Kursi English week

2018. gada starptautiskā Valdorfa pedagoģijas konference angļu valodas skolotājiem English Week 2018 norisinājās 11.11.2018-16.11.2018 Odentālē-Altenbergā, Vācijā. Piedalījās aptuveni 150 angļu valodas skolotāji no dažādām Eiropas un pasaules valstīm. English Week 2018 apmeklēja arī Ādažu Brīvās Valdorfa skolas skolotājas Marika Hudobkina un Zenta Liepa. Konferencē gan teorētiski, gan praktiski tika papildinātas zināšanas par angļu valodas apguvi un mācīšanu Valdorfa skolās, atbilstoši katram vecumposmam.

Ļoti radoši piesātinātā konferences programma sastāvēja no mākslas radošajām darbnīcām un nodarbībām, dalībniekiem intensīvi strādājot ar aktieriem, režisoriem, dzejniekiem un stāstniekiem, kā arī lekcijām, saistībā ar konferences pamata tēmām. Programmā tika iekļauts arī darbs grupās, strādājot ar dažādiem metodiskiem jautājumiem un izaicinājumiem, kā arī organizēta ideju un materiālu apmaiņa starp skolotājiem. Vakari aizritēja, sajūtot, sadzirdot un piedzīvojot angļu valodu mūzikas, deju, teātra u.c. māksliniecisku priekšnesumu veidā.
Pateicoties sadarbībai ar Valdorfskolu asociāciju, katru gadu English Week projektam tiek piesaistīti profesionāli un pieredzējuši lektori no dažādām pasaules valstīm. Ar šī projekta organizatoriem ĀBVS ir sadarbojusies jau citus gadus iepriekš, dodot iespēju angļu valodas skolotājiem profesionāli pilnveidoties.

Skolotāja Zenta konferencē piedalījās pirmo reizi. Papildus konferences kopīgajām lekcijām un nodarbībām viņa apguva stāstīšanu un aktiermeistarību Normana Skilena vadībā, meditatīvo sagatavošanos stundai Martina Rousona vadībā, Valdorfa pieeju svešvalodās Erharda Dāla nodarbībās, kā arī angļu valodas mācīšanu jaunākajās klasēs dziedāšanas, kora runas, kustību un rotaļu veidā, ko vadīja ļoti pieredzējušais un atraktīvais pedagogs Kristofers Jafke.
Skolotāja Marika English Week konferenci bija apmeklējusi jau iepriekš, bet atklāja daudz jauna sev arī šoreiz. Viņa apmeklēja dažādas Martina Rousona nodarbības, apgūstot gan meditatīvo sagatavošanos stundai, gan uz skolēnu izaugsmi vērstu vērtēšanu. Skolotāja Marika aktīvi darbojās arī Maikla Rouza un Dankana Makintoša pavadībā, apgūstot mūziku, stāstīšanu, garīgās pamošanās un pārveidošanās mākslu angļu valodas mācīšanas kontekstā.

Šī konference, tajā uzzinātais un iegūtais vērtējams ļoti atzinīgi, palīdzot veidot angļu valodas stundas kā mākslas darbu. Gan teorētiskās, gan praktiskās un mākslinieciskās nodarbības bagātināja dalībniekus, palīdzot kļūt radošākiem un vispusīgākiem savā jomā. Pedagogi tika iedvesmoti nevis vienkārši mācīt angļu valodu, bet gan dzīvot tajā pašiem ar visu savu būtību, šo atklāsmi un bagātību nododot tālāk skolēniem. Dažādu mācību priekšmetu un jomu savstarpējā sasaiste un integrēšana angļu valodas stundās palīdzēja labāk izprast garīgi dvēseliskā un fiziskā līdzsvaru skolēnos, kas mācību procesā ir ļoti būtiski.
Dalīšanās ar iegūtajām atziņām un zināšanām ir notikusi gan skolas vidē, gan ārpus tās. Skolotāja Zenta piedalījās Liepājas Universitātes XVI starptautiskajā zinātniskajā konferencē Valodu apguve: problēmas un perspektīva, uzstājoties ar referātu Angļu valodas kā svešvalodas apguve Valdorfa skolā: pedagoģiskā pieeja darbā ar sākumskolas vecuma bērniem. Mērķis – dalīties zināšanās un jauniegūtajās atziņās gan ar Latvijas, gan ārvalstu angļu valodas skolotājiem tika veiksmīgi sasniegts.

Zenta Liepa