Konferencē Kasselē

ĀBVS skolotājas Ingūna Štulberga, Ilze Bērziņa un Kristīne Upīte 12. – 18.aprīlī 2019.g. piedalījās 11. Internacionālajā konferencē Kasselē Vācijā. Šo konferenci mūsu skolas skolotāji apmeklē katru gadu. To organizē Kasseles Valdorfpedagoģijas skolotāju seminārs un tā notiek Kasseles Brīvajā Valdorfskolā. Konferencē piedalās vidusskolas skolotāji no visas pasaules un starptautiska izcilu pasniedzēju komanda.
Katru gadu konference ir veltīta vienai no vidusskolas klasēm, šogad tā bija 12.klase. Gan kopīgo lekciju tēmas, gan seminārgrupu, diskusijgrupu un mākslinieciski praktisko grupu tematika bija saistīta ar šīs klases posmu. 
Rīta lekcijas aplūkoja valdorfpedagoģijas aktualitātes saistībā ar 12.klases vecumposmu, vēstures mācīšanas nozīmīgumu un svarīgākos aspektus, indivīda un pasaules attiecību veidošanos vidusskolas klasēs, bioloģijas mācīšanu 12.klasē. 
Skolotāja Ingūna piedalījās vēstures seminārgrupās. Viena no tām bija veltīta vēstures kursa pārskatam un tagadnes izprašanai. Vēsturnieks Markus Osterrīders sniedza ieskatu pasaules vēstures 20.gs. pamattēmās – nacionālisms un internacionālisms, kultūras identitāte, ģeopolitika, mākslīgais intelekts. Vēstures skolotāja no Ungārijas Agnese Balassa stāstīja par pedagoģiskajiem aspektiem vēstures stundās 12.klasē, par cikla stundu plānošanu un dažādām metodēm. Seminārgrupā Multiperspektivitāte vēstures mācīšanā tika runāts par būtiskajām vēstures tēmām 12.klasē, attiecībām starp nacionālās un pasaules vēstures mācīšanu, kultūras identitātes veidošanos. Šajā grupā ar priekšlasījumiem uzstājās dažādu valstu pārstāvji, stāstot par savu valdorfskolu pieredzi saistībā ar seminārgrupas tēmām. Arī sk. Ingūna uzstājās un stāstīja par Latvijas perspektīvu šajā aspektā. Notika arī diskusijas.
Skolotāja Ilze piedalījās ar ģeogrāfiju saistītās seminārgrupās un vēstures multiperspektivitātes grupā. Skolotāja Kristīne apmeklēja svešvalodas mācīšanas seminārgrupas pie Ulrikas Sīveres un Pītera Lackera, kā arī antropozofijas studiju grupu.
Konferences darbā tika iegūtas vērtīgas zināšanas un plašāks skatījums uz 12.klases vecumposmu un pedagoģiskajiem aspektiem un aktualitātēm, aplūkotas dažādas metodes un paņēmieni, kas būs noderīgi un izmantojami praksē. Īpašs uzsvars tika likts uz mācīšanu nākotnei un attiecībām ar pasauli, lai to mainītu un veidotu labāku. Konference notika valdorfpedagoģijas 100 – gada zīmē, kuras moto arī ir – Mācīties mainīt pasauli. 
Konference, kā vienmēr, bija ļoti darbīga un iedvesmojoša. Iegūtās zināšanas un pieredze tiks nodota kolēģiem un izmantota ikdienas darbā. Konferences laikā skolotājas arī satikās ar kolēģiem no citu valstu valdorfskolām, apmainījās pieredzē un veidoja turpmāko sadarbību. Nākamā gada konference būs veltīta 9.klasei.

Ingūna Štulberga