Dalība kursos English Week

Kursi norisinājās no 10. novembra līdz 15.novembrim Odentālā, netālu no Ķelnes, brīnišķīgā veca klostera īpašumā. Šie kursi jau notiek vairāk kā divdesmit gadu, kur satiekas Valdorfskolu angļu valodas skolotāji no visas pasaules. Pateicoties Erasmus+ projektam, kursos piedalījās mūsu skolas skolotājas Zenta Liepa un Ilze Mūniece.
Kursu tēma: Simts gadi svešvalodu apguvē Valdorfskolās – ko mēs esam iemācījušies un uz kurieni mēs dodamies tālāk.
Katra kursu diena sākās ar kopīgo lekciju. Pasniedzēji, profesori, kuri ir pazīstami ne tikai Valdorfskolu aprindās (Claus Peter Röh, Peter Lutzker, Norman Skillen, Martyn Rawson,Ulrike Sievers), dalījās atziņās un pētījumos par mūsdienu bērna attīstību, uztveri, jauniem pedagoģiskiem paņēmieniem un cilvēces attīstību caur antroposofisko skatījumu. 
Pēc rīta lekcijas, darbs notika darba grupās, kur padziļināti tika strādāts ar mācību metodiku un paņēmieniem noteiktam vecumposmam. Mūsu skolas skolotājas apmeklēja šādas darba grupas:
Angļu valodas apguve sākumskolas klasēs, ar kustībām, dziedāšanu, rotaļām un sarunvalodu.
No darīšanas līdz valodas izpratnei – rakstīšana, lasīšana, gramatika, vārdu krājums, spēles 4.-6. Klasē.
Literatūra un radošā rakstīšana.
Cik daudz antroposofijas nepieciešams angļu valodas skolotājam Valdorfa skolā.
Gatavošanās darbam ar Šekspīru.
Šo kursu neiztrūkstoša daļa ir drāmas darbnīcas, kurās katrs skolotājs var izmēģināt savus spēkus skatuves runā, improvizācijas teātrī, iejusties klauna lomā u.c. Šīs drāmas darbnīcas ir izaicinājums katram skolotājam, iejusties neierastās situācijās un darīt to kopā ar citiem skolotājiem. Katram skolotājam ir šī iespēja izjust skolēna sajūtas, kā tas ir, darboties citu skolēnu priekšā un sevi pārvarēt neierastās situācijās.
Kursu brīnišķīgākā daļa ir iespēja skolotājiem dalīties ar savu pieredzi, materiāliem, pārrunāt katras valsts grūtības, izaicinājumus un pozitīvās pieredzes. 
Galvenās kursos gūtās atziņas:
- Sākumskolas klasēs bērniem jāpiedzīvo valoda caur dziesmām, ritmiem, spēlēm, rotaļām un pasakām, saklausot valodas plūdumu un skanējumu. Caur atdarināšanu bērns iemācās gramatiku.
- Ar svešvalodu ir tāpat kā ar dzimto valodu. Jāļauj bērniem tā dzirdēt, redzēt un visos iespējamos veidos piedzīvot. Vārdiņu kalšana un gramatikas drillēšana nepalīdz cilvēkam atvērties un sākt runāt svešvalodā. Kad skolēns absorbē valodu pietiekamā daudzumā, viņš var atvērties un sākt to lietot.
- Svešvaloda ir viens no mācību priekšmetiem, kas vidusskolā var palīdzēt skolēnam saprast dažādas pasaulīgas tēmas un atrast savu vietu un viedokli. Angļu valoda vidusskolā ir līdzeklis, lai skolēni pētītu, uzzinātu un domātu. Vidusskolā izmanto valodu pasaules izzināšanai. 
- Nākotnes izaicinājums izglītībā – skolēna gribas nostiprināšana.
Kursi English Week ir brīnišķīga vieta kur satiekas angļu valodas skolotāji, dalās ar saviem labās prakses piemēriem un izveido kontaktus, turpmākai sadarbībai.

Skolotājas
Ilze Mūniece, Zenta Liepa