Skolas brīvlaiki 2021./2022. m.g.

Pirmā skolas diena:  28. 08.2021.

Rudens brīvlaiks: 18.10. 2021. - 31.10.2021.

Ziemas brīvlaiks: 20.12. 2021. - 2.01. 2022.

Pavasara brīvlaiks: 21.03. 2022. - 3.04. 2022.

Mācību gada beigas: 10.06.2022.